Oferta

Firma DEFRI Łukasz Dąbrowski istnieje na rynku dopiero od 2 stycznia 2013 roku, a mimo to posiada duży bagaż doświadczeń na temat outsourcingu, który został nabyty u wcześniejszego pracodawcy przy współpracy z różnymi firmami. Doświadczenie te jest podparte referencjami placówek oświatowych, budżetowych i firm z którymi współpracowałem.

Firma zajmuje się serwisem:

1) Sprzętu komputerowego w skład którego zalicza się:
1.1) komputer,
1.2) drukarka,
1.3) monitor,
1.4) notebook,
1.5) urządzenia zasilające,
1.6) inne urządzenia peryferyjne.

2) Obsługą sieci wewnętrznej w skład której zalicza się:
2.1) administracja,
2.2) okablowanie,
2.3) serwery i urządzenia sieciowe.

3) Pomoc doradcza i konsultacyjna.

4) Serwis na telefon, dojazd do klienta.

5) Zaopatrzenie w zakresie sprzętu komputerowego, mebli i art. biurowych, chemii gospodarczej.

6) Dostawy zamówień.
Zakres napraw i przebieg konserwacji:
1.1) komputer:

– Sprawdzenie poprawności działania komputera przed i po konserwacji,
– Odkurzenie wnętrza komputera za pomocą sprężonego powietrza, co zapewnia dłuższą żywotność sprzętu komputerowego,
– Wymianę wentylatorów co zapewnia cichszą prace komputera,
– Mycie obudowy z zewnątrz,
– Przeprowadzenie testów diagnostycznych podzespołów,
– Naprawa, wymiana uszkodzonych podzespołów,
– Sładanie nowych komputerów,
– Aktualizacja systemu operacyjnego oraz zainstalowanych programów,
– Aktualizacja programów antywirusowych,
– Optymalizacja systemu zapewniająca szybszą i stabilną prace systemu,
– Deinstalacja starych i niepotrzebnych programów, usunięcie starych kopi zaśmiecających komputer,
– Archiwizacja danych,
– Zabezpieczenie danych,
– Sprawdzenie legalności systemu, oraz zainstalowanych programów.
1.2) drukarka:

– Sprawdzenie poprawności działania drukarki przed i po konserwacji,
– Odkurzenie wnętrza drukarki,
– Przeprowadzenie testów diagnostycznych podzespołów,
– Naprawa, wymiana uszkodzonych podzespołów,
– Regeneracja głowicy (drukarki atramentowe),
– Restart i początkowe ustawienia drukarki,
– Wymiana i regeneracja materiałów eksploatacyjnych.
1.3) monitor:

– Sprawdzenie poprawności działania monitora przed i po konserwacji,
– Naprawa, wymiana uszkodzonych podzespołów,
1.4) notebook:

– Sprawdzenie poprawności działania notebooka przed i po konserwacji,
– Odkurzenie wnętrza notebooka za pomocą sprężonego powietrza, co zapewnia dłuższą żywotność sprzętu komputerowego,
– Wymiana, regeneracja wentylatorów co zapewnia cichszą prace komputera,
– Mycie obudowy i matrycy,
– Przeprowadzenie testów diagnostycznych podzespołów,
– Naprawa, wymiana uszkodzonych podzespołów,
– Aktualizacja systemu operacyjnego oraz zainstalowanych programów,
– Aktualizacja programów antywirusowych,
– Optymalizacja systemu zapewniająca szybszą i stabilną prace systemu,
– Deinstalacja starych i niepotrzebnych programów, usunięcie starych kopi zaśmiecających komputer,
– Archiwizacja danych,
– Zabezpieczenie danych,
– Sprawdzenie legalności systemu, oraz zainstalowanych programów.
1.5) urządzenia zasilające:

– Sprawdzenie poprawności działania zasilaczy, zasilaczy awaryjnych (UPS) przed i po konserwacji,
– Naprawa i wymiana części eksploatacyjnych,
– Wymiana, regeneracja wentylatorów co zapewnia cichszą prace zasilaczy.
1.6) urządzenia peryferyjne:

– Sprawdzenie poprawności działania urządzeń peryferyjnych przed i po konserwacji,
– Naprawa uszkodzeń.
2.1) administracja:

– Kontrolowanie i śledzenie sieci,
– Zabezpieczenie sieci przed włamaniem (założenie haseł, instalacja programów antywirusowych oraz firewali),
– Tworzenie topologii sieci,
– Katalogowanie i opis gniazd sieciowych.
2.2) okablowanie:

– Położenie nowej sieci,
– Rozbudowa i modernizacja już istniejącej,
– Tworzenie opisów okablowania,
– Testowanie i sprawdzanie komunikacji między punktami,
– Badanie przepustowości.
2.3) serwery i urządzenia sieciowe:

– Sprawdzanie poprawności działania serwerów przed i po konserwacji,
– Prowadzenie testów podzespołów by uniknąć awarii sieci,
– Odkurzenie wnętrza serwera za pomocą sprężonego powietrza, co zapewnia dłuższą żywotność sprzętu,
– Wymianę wentylatorów co zapewnia cichszą prace,
– Mycie obudowy z zewnątrz,
– Naprawa, wymiana uszkodzonych podzespołów,
– Aktualizacja systemu operacyjnego oraz zainstalowanych programów,
– Aktualizacja programów antywirusowych,
– Optymalizacja systemu zapewniająca szybszą i stabilną prace systemu,
– Deinstalacja starych i niepotrzebnych programów, usunięcie starych kopi zaśmiecających serwer,
– Archiwizacja danych,
– Zabezpieczenie danych,
– Sprawdzenie legalności systemu, oraz zainstalowanych programów,
– Kontrolowanie działania urządzeń sieciowych,
– Konfiguracja urządzeń sieciowych.
Firma oprócz kompleksowej obsługi serwisowej zapewnia profesjonalne doradztwo i konsultacje:

– Audyt oprogramowania,
– Przeprowadzanie ekspertyz technicznych dotyczących sprawności działania lub wartości posiadanego sprzętu,
– Doradztwo, konsultacje i porady techniczne przy wyborze i zakupie sprzętu,
– Pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów informatycznych,
– Możliwość utylizacji sprzętu,
– Inwentaryzacja posiadanego sprzętu,
– Wprowadzenie polityki bezpieczeństwa informacji,
 

Warunki współpracy:

Zgłaszanie napraw telefonicznie, mailowo lub w prowadzonej książce serwisowej przez wytypowanych przedstawicieli Zleceniodawcy.

Czas reakcji 4 godziny w dni robocze w godzinach pracy.

Prowadzenie książki serwisowej zawierającej wpisy dokonywanych napraw i czynności serwisowych,

Dokonanie inwentaryzacji sprzętu.

W przypadku sprzętu pochodzącego od innego dostawcy wszelkie czynności konserwacyjne i konfiguracyjne będą wykonywane tak aby nie naruszać warunków gwarancji.

Awarie w/w sprzętu będę zgłaszać do serwisu dostawcy wraz z opisem objawów usterki w Państwa imieniu.

Zobowiązania

Gotowość do reakcji maksymalnie 4 godziny.

Podanie czasu do zakończenia naprawy lub podstawienie urządzenia zastępczego do 2 dni roboczych.

Konsultacje w zakresie sprzętu komputerowego bez dodatkowych opłat.

Bieżące aktualizacje programów użytkowych i antywirusowych.

Przeszkolenie pracowników z zakresu obsługi komputera ( Windows, Office, Internet, Poczta i inne).
Za w/w czynności proponuję następujące formy rozliczeń:

Rozliczenie następuje co miesiąc (cena do uzgodnienia).

Kwota do zapłaty jest stała, wyliczana na podstawie czasu pracy, liczby stanowisk komputerowych oraz posiadanych serwerów.

Opłata stała pokrywa również dojazd do interwencji, dostawę sprzętu komputerowego i materiałów. Instalację sprzętu komputerowego oraz wszelkie czynności związane z administrowaniem systemu.

 

Zalety wynikające z przeprowadzenia konserwacji

Wydłużona żywotność urządzeń.

Mniejsza awaryjność.

Zmniejszenie wydatków związanych z naprawami i zakupem nowego sprzętu.

Regularne zabiegi konserwacyjne zapewniają sprawność sprzętu w najbardziej krytycznych momentach (np. terminowy wydruk listy płac itp.).

 

Zalety wynikające z poprawnego administrowania systemem to m.in.

Poprawne działanie programów komputerowych.

Aktualizacje programów antywirusowych.

Bieżące aktualizacje programów używanych przez firmę ( Płatnik, Raks, Programy Vulcan, Wf –Mag i wiele innych).

 

Korzyści wynikające ze stałej umowy serwisowej

Niższe opłaty w skali roku.

Stała opieka serwisowa i administracyjna (bez konieczności zatrudniania informatyka).

Oszczędności związane z uniknięciem opłat ZUS i podatku, które występują w przypadku zatrudnienia określonej osoby na tym stanowisku (opłaty te ponosi firma świadcząca usługi).

Priorytet firmy wynikający z wywiązywania się z ustalonego czasu reakcji.

Możliwość podstawienia sprzętu zastępczego.

Sam dostarczę sprzęt do serwisu.

Duże doświadczenie we współpracy z firmami o różnym profilu działalności.

Możliwość przetestowania programów i sprzętu przed zakupem.

Zawieranie umów na czas określony lub czas nieokreślony.

 

Podsumowanie

Proponowana przeze mnie forma współpracy obejmuje wszystkie usługi bez względu na ilość roboczogodzin i dojazdów.

Zapewniam krótki czas realizacji konserwacji w sposób minimalnie kolidujący z funkcjonowaniem firmy.

Do wykonania czynności konserwacyjnych przeznaczam czas zapewniający jak najsprawniejsze jej wykonanie.

Proponuję podpisanie umowy na stałą współpracę co znacznie obniża koszty w porównaniu z usługą jednorazową.